Japan

odkazy

Sumo

V Japonsku přetrvávají vedle nejmodernější techniky i tradice více než prastaré. Jejich kořeny prorůstají staletími a mizejí v časech pověstí a legend. Jedna z tradic patří do sféry sportu a jmenuje se Sumo. Obří bojovníci sumo vážou k sobě takovou pozornost veřejnosti, že hravě zastíní ostatní budo v Japonsku.

Co se stáří týče, těžko bude sumu nějaký sport konkurovat. Jeho prapočátky jsou spojovány s legendou o osidlování japonských ostrovů. Předkové dnešních obyvatel se na nich mohli usadit až poté, co jeden z jejich bojovníků svedl zápas s shintoistickým bohem. A vybavíme-li si zobrazení asijských božstev rodu mužského, jimž málokdy chybí důkladný břich, hned můžeme spřádat teorie o tom, proč spolu zápasí právě tlouštíci. Pro Japonce, lidi od přírody útlé, je tloušťka čímsi daleko úctyhodnějším než pro nás. Z toho vyplývá, že zápasníci Sumo mají velikou úctu obyvatel. A jsou středem pozornosti medií.

Historické zmínky o Sumo najdeme poprvé v zápisech z 8. století. Sponzor oněch nejstarších doložených zápasů byl vskutku vznešený - sám císař. Na jeho dvoře se odehrávala jednotlivá klání, jeho dvůr odměňoval vítěze cenami. Svou nynější podobu a pravidla však získalo Sumó až v průběhu éry Edo (1603 až 1868). V téže době se také stalo profesionální záležitostí a zároveň Japonským národním sportem.