Japan

odkazy

Ikebana

Je japonský způsob aranžování květin, které má velmi dlouhou tradici. Své kořeny má ikebana zřejmě až v Indii a Japonci se s ní seznámili počátkem 7. století. Ikebany se často používálo k aranžování květin před obrazy a sochymi Buddhy ve svatyních. Během let se ikebana rozvíjela spousty směry. A i v dnešní době je jeé tradice velmi živá a dokonce se vyučuje v mnohých školách. Podstatou ikebany jsou tři základní skladební prvky - země, člověk a nebe. Cílem tohoto způsobu aranžování květin je vyjádření jednoty a harmonii s vesmírem.