Japan

odkazy

přísloví

Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak prospívá.

Když se tě ptají, neprozradíš nic, ale sám od sebe řekneš vše.

Bohatí nejsou milosrdní a milosrdní nejsou bohatí.

Kdo neuměl žít, nebude umět umírat.

V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.

Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází.

Jednou sám vidět je lepší, než stokrát slyšet.

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.

Když bojují dva tygři je jeden odsouzen k zranění a druhý k smrti.

Vstoupíš-li do vesnice, řiď se jejími zákony.

I tisícimílová cesta začíná prvním krokem.

Prostořekost, toť pramen mnoha neshod.

Přehnaná zdvořilost se stává urážkou.

Úhledně psát umí mnozí, ale čtivě málokdo.

I mezi přáteli má vládnout zdvořilost.

 hráz protrhnou mravenčí chodbičky.

Tvá silná stránka bývá počátkem tvé zkázy.

Lezeš-li vysoko, začni lézt odzdola.

Trpělivost je nejdůležitější vlastnost.

Neptej se na věk, ptej se na zkušenosti.

Na plody své práce čekej trpělivě, můžeš si i zdřímnout.

Výchova znamená více než původ.

Až když máš děti, začneš ctít své rodiče.

Učení je jako tlačení vozu do kopce - trochu povolíš a hned jede zpátky.

Milované dítě vyprav do světa na zkušenou.

Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Jen ti, kdož nezapomenou předchozích zkušeností, se stanou mistry.

Dokonce i malý brouček má svou malinkou dušičku.

Závazek vůči rodičům je vyšší než hory a hlubší než moře.

Lidský život je jako svíčka ve větru.

Mám-li být bit, pak rodičovskou holí.

Kdo dobře zná sám sebe, nebojí se jiných.

Člověka si pamatují lidé jednu generaci, ale jeho skutky navěky.

S člověkem, o kterém pochybuješ, nespolupracuj, o člověku, se kterým spolupracuješ, nepochybuj!

Slibuj pomalu, ale sliby plň hned.

I v létě je dobrým dárkem teplý prošívaný kabátek.

Hádka je jako přeháňka, nikdy nevíš, kdy se spustí.

Ke mletí potřebuješ kámen, k vydělávání peněz trpělivost.

Ke starému člověku se chovej jako ke svému otci.

Muž se má podobat borovici, žena vistárii.

Žena je ústřední sloup domu.

Žena a rohože jsou lepší nové.

Ženu si vybírej v kuchyni.

Žena a bobová pasta jsou tím lepší čím jsou starší.

Ženy a rýže nebudeš mít nikdy dost.

Peníze si zamykej, ženu ne!

I v pokoji o tisíci rohožích potřebuješ k přespání jen jednu rohož.

Zeptáš-li se, stydíš se za svou nevědomost teď, nezeptáš-li se, stydíš se celý život.

Lidé jsou všude stejní, jen zvyky se liší jeden od druhého.
Povaha tříletého zůstává do sta.
Zlé skutky se vracejí zpět k tomu, kdo je spáchal.

Letní oblohou a lidským srdcem se nikdy nemůžeš být jist.

Lidský život je stejně křehký jako květina, která kvete jen chvíli.

Chudoba je počátek světového bohatství.

Skutečné mistrovství vypadá jednoduše.

Sto dní práce, jeden den radosti.

Dlouhý život - mnoho ostud.

Ráno jíme, abychom vydrželi peklo pracovního dne, večer jíme, abychom se radovali.

Když se tě ptají, neprozradíš nic, ale sám od sebe řekneš vše.

Věř jenom polovině toho, co slyšíš!

Ani nejdražší zrcadlo nezrcadlí rub.

Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.

Bohatí nejsou milosrdní, a milosrdní nejsou bohatí.

Co bys rád řekl dnes, řekni raději zítra.

Draze koupené levnější darovaného.

Hlavní město je to, v němž žiješ.

Kdo neuměl žít, nebude umět umírat.

Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak prospívá.

Kov se pozná v ohni, člověk při víně.

Květina je krásná polorozkvetlá, opilost také.
Meditovat nad svou příští dráhou - dobře bavit myši pod podlahou.
Nahatí nic neztratí.

Rodiče mají děti nejdřív na rukou, potom na klíně a nakonec na hřbetě.

S prvním pohárem člověk pije víno - při druhém víno pije víno - při třetím víno pije člověka.

Špatná manželka jako neúrodné pole - na dlouhých šedesát let.

Velké pohromy vznikají z malých příčin.

Věštec sám nezná svůj vlastní osud.

Víno je králem léků.

Víno je lepší než sto lékařů, ale je i příčinou sta chorob.

Zařízne-li chudý k obědu slepici, je nemocný on, nebo ta slípka.

Zbytečná věc - zbytečná starost.

Přátelé jsou jako nasolené slívy; čím starší, tím lepší.

Kráva pije vodu a je z ní mléko, zmije pije vodu a je z ní jed.

Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet.

Mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje.

V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.

Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš.

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce.

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku.

Láska tichošlápka kovaříčka je mnohem vášnivější než láska rozeřvané cikády.

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší.

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.

Manželství jsou psí dni s umělým kropením.

Hruď v rozedraném kroji, srdce ve zlaté zbroji.

Smrt je peříčko, služba je hora.

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností.

Štěstí se nečekaně samo oznámí. Náhodou zívne pes - a moucha vlítne psovi do tlamy.

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit.

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka.

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.