Japan

odkazy

zatoichi

Takeshi Kitano: Japonskem devatenáctého století putuje starý muž. Zatoichi je slepý masér, chodí od domu k domu, pije saké, štípá dříví a hraje v kostky. Na první pohled budoucí oběť kohokoliv, kdo má obě oči, ostrou čepel a žádné svědomí. Jenže, jak už to chodí, věci nebývají tím, čím se být zdají, zvlášť když je nepovažujeme za hodné pohledu. A tak se může snadno ze slepecké hole stát meč, z neškodného starce nepřemožitelný bojovník a z kořisti lovec. A tak Zatoichi cestuje z místa na místo a všem, kteří si o to ve své drzosti „řeknou“, uštědřuje zásadní životní lekce. Jednoho dne zavede osud Zatoichiho do vesnice, která je soužena soupeřícími gangsterskými klany. Ve stejné době do těchto míst přichází ronin Hattori, fenomenální šermíř, který cestuje se svojí nemocnou ženou a nechává se najímat jako osobní stráž, a také dvojice sourozenců převlečených za gejši hodlající pomstít své zavražděné rodiče. Nově příchozí přinesou do už tak výbušné atmosféry ještě více neklidu a je nad vycházející slunce jasnější, že stoupající napětí s sebou brzy přinese svistot mečů a pach prolité krve…