Japan

odkazy

Héian

Koncem osmého století však byli buddhističtí kněží natolik rozpínaví, že císař Kammu ve snaze uchránit se před jejich rostoucim vlivem přemístil hlavní město, kterým se stalo Héian (v současné době Kjóto). Stejně tak jako Nara i Héian bylo vytvořeno podle vzoru města Chang-an (v současné době Xi-an), což bylo sídelní město dynastie Tang v Číně. Héian zůstalo hlavním městem až do roku 1868. Během této doby vzkvétalo především umění a náboženství, do kterého byly zabudovávány čínské prvky a ideje a byly přizpůsobovány je místním podmínkám. Rivalita mezi buddhismem a šintoismem, které je původním japonským náboženstvím, byla snižována přítomností šintoistických božstev na buddhistických slavnostech. Náboženství bylo postupně zcela odděleno od politiky a výsledkem byl vznik dvou nových náboženství – Tendai a Shingon, která se stala zakladem japonského buddhismu. Během héianského období se císaři začali oddávat více volnému času a studiu než skutečnému vládnutí, což umožnilo šlechtické rodině Fujiwarů ovládnout důležitá místa na dvoře a poté udržet svou moc po několik následujících století. Héianské období je považováno za vrchol japonské dvorní elegance, oproti tomu v provinciích vznikala nová vlna válečnické třídy tzv. samurajů, kteří stále častěji pozvedali ruce ve zbraň a bránili svoje autonomní území. Samurajské rodiny postupně pronikali do hlavního města a postupně i do dvora. Zkorumpovaný klan Fujiwarů byl nahrazen novym klanem – Taira, který však vládl pouze velice krátce a byl vytlačen z trůnu rodinou Minamotů v bitvě u Shimonoseki v roce 1185.