Japan

odkazy

Kamakura

V roce 1192 Minamoto Yoritomo dobyl území, které je v současné době prefekturou Aomori, čímž rozšířil svůj vliv až na severní konec Honšú a poprvé v historii bylo Japonsko pod jednotnou vládou. Po zavedeni titulu šógun (válečný vůdce) ustanovil Yoritomo jako své sídelní město Kamakura, zatímco císař zůstával vládcem v Kjótu. Toto období je charakterizováno feudálními vládami různých po sobě jdoucích samurajských rodin, ve skutečnosti feudální systém přetrvával až do roku 1868. Yoritomo provedl důkladnou čistku ve své rodině, kdy vyvraždil veškeré neloajální odpůrce, avšak po jeho smrti rodina jeho manželky povraždila veškeré potenciální následníky a převzala moc pod záštitou šógunů a samurajů. Během tohoto období se rozšiřoval vliv buddhismu do všech vrstev společnosti a ke konci 12. století přinesli japonští mnichové z Číny nové náboženství nazývané zen-buddhismus jehož vážnost se upírala především ke samurajskému způsobu života. V roce 1259 dosáhly japonských břehů mongolské kmeny pod vedením Kublajchána a vyslaly posly vyzývající podrobení Japonska, avšak tito poslové byli vypovězeni. Na to Mongolové reagovali invazí v roce 1274 blízko Fukuoky, avšak jejich první atak byl s pomoci tajfunu odražen a další poslové vyzývající podrobení Japonska byli nemilosrdně popraveni. V roce 1281 se vylodilo přes 100 000 mongolských vojáků a pokusilo se o další invazi. Po počátečních úspěších armádu totálně zničil další tajfun. Tento šťastný přírodní jev je v Japonsku znám jako kamikaze (božský vítr) – název později přidělovaný sebevražedným japonským pilotům během druhé světové války. Ačkoliv kamakurská vláda slavila vítězství, nebyla dále schopna vydržovat rozsáhlou armádu a tudíž ztratila podporu samurajské třídy. Toho chtěl využít císař Go-Daigo a provedl neúspěšný pokus o převrat, a proto byl poslán na rok do vyhnanství. Jím vedený druhý převrat o rok později byl však již úspěšný.