Japan

odkazy

Momoyama

V roce 1568 Oda Nobunaga dobyl císařský palác v Kjótu a použil svého vojenského ducha, aby začal mírový a sjednocovací proces v Japonsku. Jeho vliv však byl krátký a po zradě svého generála Akechi Mitsuhideho v roce 1582 spáchal harakiri. Po Odovi nastoupil na trůn Toyotomi Hideyoshi, který provedl sjednocení Japonska, takže v roce 1590 bylo celé Japonsko pod jeho vládou. Poté se snažil ovládnout Čínu a Koreu, leč první invaze v roce 1593 byla odražena a druhá skončila smrtí Toyotomiho v roce 1598. Umění se v této době vyznačovalo výzdobou zlatými listy a pestrou směsicí používaných barev. V módě byla také výstavba monumentálních kostelů jako např. Ósaka-jō, který stavělo přes tři roky zhruba 100 000 mužů. V polovině 16. století se v Japonsku poprvé objevili Evropané, konkrétně první Portugalci přistáli v roce 1543 na jihu Kjúšú a byli zde velice vítáni zejména pro svoje znalosti výroby různých zbraní. Také se zde začal rozšiřovat vliv jezuitských misionářů, z nichž první připlul do Kagoshimy v roce 1549 Francis Xavier a byl následován dalšími misionáři, kteří napomáhali místním pánům se zahraničním obchodem a s rozvojem zbrojního průmyslu. Nová víra se pak rychle rozpínala a po několika letech bylo obráceno na novou víru několik stovek nových věřících. Oda Nobunaga viděl výhody obchodování s Evropany a tudíž toleroval křesťanství jako protiváhu buddhismu. Postupem času ale Toyotomi Hideoshi nabýval podezření, že křesťanství podrývá jeho autoritu a tak v roce 1597 vyhlásil edikt proti křesťanství a dal ukřižovat 26 kněží a nově obrácených na víru. Útisk a pronásledování křesťanů vyvrcholilo v roce 1637, kdy byla krvavě potlačena křesťanská rebelie. Od té doby bylo křesťanství provozováno pouze v tajnosti a svého dalšího rozkvětu dosáhlo až na konci 19.