Japan

odkazy

Nara

Od počátku osmého století se japonské dějiny již neřídí podle kultur převládajících na japonském souostroví, ale vesměs podle vládců nebo hlavních sídelních měst. V roce 710 byla po smrti císaře zvolena hlavním sídelním městem Nara, která jím vydržela být po dobu dalších cca. 85 let. Během tohoto období bylo prosazováno jako náboženství buddhismus, zejména za císaře Shōmu, který objednal stavbu klášteru Tōdai-ji a obrovskou bronzovou sochu Buddhy (Daibutsu), které jsou dodnes dominantou Nary.