Japan

odkazy

Shōwa

V roce 1926, když nastoupil na trůn císař Hirohito začalo období zvané Shōwa. Císař velice často cestoval po Evropě a sblížil se zde se šlechtou a přejal do Japonska britský životní styl. Vzrůstající vliv nacionalismu se urychlil zejména v době celosvětové hospodářské krize ve čtyřicátých letech dvacátého století. Všeobecné nepokoje šly ruku v ruce se spiknutími, snahou svrhnout vládu a vraždami na objednávku. Toto vše vedlo k výraznému posílení pozice armády a vyvrcholilo invazí v Mandžusku v roce 1931. V roce 1933 vystoupilo Japonsko z Ligy národů a v roce 1937 se vyhrotil v otevřené nepřátelství vztah s Čínou. Jako vůdce nových pořádků v Asii podepsalo Japonsko v roce 1940 Trojdohodu s Německem a Itálií. Když selhala diplomatická snaha Japonska získat s USA neutralitu, vstoupili do války překvapujícím útokem na Pearl Harbor 7.prosince 1941. Zpočátku dosahovalo Japonsko nečekaných úspěchů a posunulo frontu na Západě přes Indii, na jihu ke břehům Austrálie a na východě až do středního Pacifiku. Bitva u souostroví Midway odstartovala americký protiútok a ochromila neomezenou japonskou námořní suverenitu a obrátila tok války v japonský neprospěch. Vyčerpáno ponorkovou blokádou a leteckým bombardováním se Japonsko v roce 1945 stáhlo na všech frontách. V srpnu 1945 svrhlo USA na japonské města Hirošima a Nagasaki atomové bomby a japonský císař Hirohito byl nucen podepsat bezpodmínečnou kapitulaci. Po porážce bylo Japonsko obsazeno spojeneckými vojsky pod velením generála Douglase McArthura. Hlavním úkolem byla důkladná reforma japonské vlády a ekonomiky spočívající v odzbrojení a odstranění ultranacionalistů z vlády a důležitých pozic ve vládě. Nové státní uspořádání zbavilo císaře moci, který se v rozčarování nad současnou situací veřejně zřekl jakéhokoliv svého nároku na božský původ a zůstal pouze bezvýznamnou figurkou. Přítomnost spojeneckých armád byla ukončena v roce 1952, ale např. ostrov Okinawa byl vrácen Japonsku až v roce 1972. Na konci druhé světové války byla japonská ekonomika v troskách a inflace byla nekontrolovatelná. Program ozdravení japonské ekonomiky spočíval v půjčkách, kontrolovanému dovozu a investicích. V padesátých letech začal obchod opět vzkvétat a ekonomické ukazatele začaly prudce stoupat. Textilní a elektrotechnický průmysl udělal z Japonska ekonomický zázrak, který byl schopen rozkvětu v jakémkoliv sektoru ekonomiky. Ekonomická recese a inflace udeřila poprvé v roce 1974 a později ještě v roce 1980 jako důsledek vzrůstající ceny nafty na níž je japonský průmysl závislý. Ale navzdory těmto excesům se japonská ekonomika stala nejúspěšnější světovou ekonomikou a vytvořila obrovské plusy v obchodních bilancích a udělala z Japonska zemi dominující v mnoha výrobních odvětvích jako je např. elektronika, robotika, počítačové technologie, výroba aut a bankovnictví.