Japan

odkazy

Taishō

Po smrti císaře Meijiho v roce 1912 nastoupil na jeho místo jeho syn Yoshihito, jehož éra vlády se nazývá Taishō. Po konci první světové války stalo Japonsko na straně Německa, ale ve válečném konfliktu se nijak výrazně neangažovalo. Zatímco většina světa se zabývala válečným konfliktem, Japonci využili příležitosti a rozšířili svůj obchod a námořní dopravu na nejvyšší možnou míru. Japonsko zároveň získalo silnou podporu v Číně, čímž získalo dominantní postavení v celé Asii. Sociální nepokoje přiměly vládu nastolit demokratičtější a liberálnější styl vládnutí, vedly k rozšíření volebního práva a vyústily k připojení Japonska do Ligy národů v roce 1920. Vlivem zaibatsu (skupina průmyslníků a bankéřů) se změnila zahraniční politika na umírněnou a mírovou.