Japan

odkazy

Taoismus

Tao - cesta: Každý člověk musí nalézt svou vlastní cestu. Člověk nepotřebuje vzdělávat, je od přirozenosti dobrý, stačí ponechat sám sobě.(Je možno chápat jako určitý protiklad konfucianismu, jenž naopak na vzdělání a výchově staví.) Učení Tao může naznačovat cestu, ale Tao musí objevit každý sám.


Přírodní cykly a svět jsou v taoismu chápány jako projevy univerzální síly, onoho neustále proměnlivého, neviditelného Tao. Tao je někdy označováno jako prvotní nehmotná skutečnost, cosi co existovalo před vznikem vesmíru, cosi, co je zdroj všech věcí, co vše nyní řídí. Taoisté neuctívají tedy Boha, ale zaměřují se na dosažení harmonie s nehmotným principem Tao. Tao je stav klidu a zároveň stav neustálé proměny.

Podstatou meditace je nečinění, vnitřní klid, nezasahování do přirozeného chodu věcí, aby mohly tvořivé síly Taa působit.


Tao je možné se učit, ale je nemožné Tao vyučovat. Tao je možné hledat, ale je nemožné ho nalézt, přitom není žádné místo, kde by Tao nebylo. Tao je v přirozenosti přírody. Tao nelze vyjádřit slovy. Dosažení Tao brání bohatství, úspěch, kariéra.


Lidé si Tao uvědomují v proměnách (noc/den,zima/léto,déšť/slunce). Tyto protikladné síly jsou obsahem koncepce jing - jang. Tyto síly obsahují Tao, jsou obsaženy ve všech věcech a nelze je od sebe oddělit.


Jang je pozitivní síla (sluneční strana hory), Jing je opačná (zastíněná strana hory)


Všechno je v tomto systému relativní - vztahuje se k něčemu. Zamračený den je možno takto označit pouze ve srovnání se slunečním. Pokud se tedy taoisty zeptáme, zda je něco dobré, odpoví "Ve srovnání s čím?" Podle této filozofie dobro a zlo nejsou příliš vzdáleny od sebe - strasti je tedy třeba snášet s klidem. Svět přírody není ani dobrý, ani zlý, prostě je. Úspěch i nezdar, sláva i anonymita, bohatství a chudoba - mají vždy stejné výhody a nevýhody. Taoisté proto dávají přednost prostému životu v souladu s přírodou, před kariérou a úspěchem. Vyhledávají krásná místa a snaží se v sobě rozvíjet klid a mír.


Čínský znak Tao je složen ze dvou znaků znázorňujících hlavu a chodidlo. Hlava je počátek, chodidlo konec. Hlava je myšlenka, chodidlo její směr.


Pro taoisty je důležité zdravé tělo."Jak by mohl člověk dosáhnout spojení s vesmírem, když nemá v pořádku ani své tělo?" Proto je s taoismem spojeno množství léčebných a stravovacích praktik - alchymie, akupunktura, akupresura, orientální medicína, využívání tisíců rostlin, nauka o vyvážené stravě. Za důležitá jsou považována tělesná cvičení, včetně dechových. Zájmem Tao je tento pozemský život, který se snaží co nejvíce prodloužit. Taoisté se brání tužbám a nestřídmostem. Doufají, že lze dosáhnout nesmrtelnosti tak, že v okamžiku smrti dojde k proměně těla, které pak vystoupí na nebesa.