Japan

odkazy

ninjové

Byli nájemnými vrahy bez skurpulý, nebo bojovníky práva a ochránci slabých ? Skutečně se uměli stát neviditelnými, uměli létat, byli nesmrtelní, uměli chodit po vodě, proměnit se ve zvíře ? Tyto a mnohé otázky jsou opředeny mýty a skutečnost bývá záměrně překrucována a mlžena.
Mnoho informací, nauk a znalostí se předávalo pouze ústně, z otce na syna, z hlavy klanu na svého nástupce a proto, když mistr předčasně zemřel zemřely i jeho tajné znalosti. Já se tady pokusím napsat tu pravdu, tu pravdu kterou málokdo zná a chce ji vědět a nepřipustí si ji.

Kdysi v době, kdy se v Číně upevňoval ranně feudální stát, byla ostrovní říše Jamato ( část dnešního Japonska ) v ostrovních krizích a bojích o moc. V období epochy Asuka byl vyhlazen jeden z nejmocnějších rodových klanů Mononobenů nástupnickým panovnickým rodem Sogů. Zostřovali se boje a potyčky mezi šlechtou a rolnictvem i mezi mocnými klany navzájem. V roce 592 n.l. nastoupila na trůn panovnice Suiko a o rok později bylo uznáno regenství prince Shotokua.
Princ Shotoku Taishi, se zasloužil o upevnění centralistické vlády, o vydání první japonské ústavy, soustavně usiloval o rozšíření buddhistického učení, atd. Nás však zajímá jiný aspekt jeho osobnosti, dějinami nechávaný stranou.
Upevňování moci v tehdejším Japonsku se neobešlo bez použití tvrdších prostředků. Nejprudší boje vedl princ s vojevůdcem Morylou o zemi Omi. V té době se náhodně setkal s bojovníkem jménem Otomo-no-Saajin, jenž mu předvedl čínské umění '' Maskovat se - ztratit se ''. Princ Shotoku si rychle uvědomil, jaký význam pro něho může mít možnost nenápadně a rychle získat informace o stavu nepřátelského tábora a o jeho pohybech a tímto způsobem získat možnost kontroly nad nepřítelem.
Po vítězném tažení byl bojovník Otomo-no-Saajin vyznamenán titulem '' Shinobi '', což znamená '' Špion ''. Od tohoto se odvíjí název Shinobi - no - jutsu a následovně ze znaku ( indeogramu ) tohoto názvu se zrodil konečný název '' Ninjutsu '' Na světě je - NINJA.

Princ Shotoku sice jako první pojmenoval své špiony jménem Ninja, ale tito tajemní, tmavě odění noční '' Stínový bojovníci '' mají svůj původ přeci jen jinde. A paradoxně vznikly jako odpověď na represe vládnoucí třídy.
Když chtěl císař Kwammu lépe poznat buddhismus, vyslal mnicha Dengyo Daishiho, který žil na hoře Hei bei Kyoto, aby procestoval Čínu a seznámil se s tajnými doktrínami, které se učily na hoře T'ien T'ai. Mladý mnich, který ho doprovázel, se zabýval učením sekty Mikkyo. Mikkyo znamená '' tajné vědění'', nebo '' pravé slovo ''.
Tento mladý mnich, Kobo Daishi, se vrátil do Japonska a začal šířit toto učení. Mnozí přívrženci se později stali Ninji. Byli považováni za mystiky, protože věřili, že znají tajemství které jim za živa umožní poznat přirozenost Budhy, totiž duchovní a morální metody, jak dosáhnout osvícení.
V zalesněných horských krajích na jihu centrálního Japonska v té době žili mnohé rodinné klany, které se upsaly hledání tohoto osvícení za pomocí praktického mysticismu. Tito lidé zkoumali přirozené souvislosti věcí, z nichž odvodili svou vlastní úlohu ve vesmíru a ve světě. Jejich cílem bylo osvícení jedince, dosažení kosmického vědomí a možnosti působit uvnitř tohoto vše obklopujícího schématu. Spokojili se skromným, přirozeným životem v horách, daleko od chaotické civilizace.
Jenže tito lidé byli málokdy pochopeni, jak už to bývá, ba i dokonce se jich lidé , kteří nebyli zasvěceni a stáli mimo chápání, báli a měli z nich strach. A proto se musely rodiny mystiků věnovat i tréninku bojového umění na přežití, jako nutné součásti rozvoje osobnosti. Bylo nutné, aby se chránili proti nebezpečí a získávali tak bojový ráz.
Stejně, jak tomu bylo v historii jiných národů, nesmířili se nejvyšší představitelé japonského státního náboženství s tím, že lidé, stojící mimo ně porozuměli duchovním fenoménům, nebo je dokonce sami na sobě zažili. Proto kněží na císařském dvoře reagovali velmi agresivně na pověsti o obyvatelích v horách, kteří podle všeho objevili metody, jak vést přirozené síly ke svému osobnímu užitku. Byly vyslány vojenské oddíly, které měly původce neklidu zabít. V následujícím století trvajícím boji, vznikali legendy o nadpřirozeném bojovníkovi Ninja.

Naproti tomu u bojové šlechty si rodiny Ninjů získávali, ať už byli jakkoli nenáviděné a pronásledované, stále větší respekt a lepší pověst jako vojenští specialisté a stále méně se nové generace cítily svázány s tím mystickým učením, za které bojovali jejich otcové a praotcové.
Zesílená činnost japonských válečníků způsobila, že stoupla poptávka po agentech Ninja, Bylo nutné vytvořit tréninkový systém, který by v co nejkratší době mohl vychovat špiony, nebo elitní bojovníky. Tělesné triky nahradily od té doby nadpřirozené schopnosti dřívějších mistrů Ninja. Nová bojová umění, která spočívala na zmatení protivníkova myšlení a chování, patřila od té doby na stálo k výzbroji Ninji a neviditelní bojovníci, kdysi motivovaní láskou ke svým rodinám, byli nyní obávanými pro svou bezohlednost. Slovo Ninja dostalo nový, dnešní význam - Špion a nájemný bojovník.
Původním posláním Ninjů - špionů - bylo sbírání informací, předávání zpráv a vyvolávání sabotáží v týlu nepřítele. Teprve později v mnohých případech odstraňovali nepohodlné osoby, nepřátele a podobně.