Japan

odkazy

šuriken

Šuriken at už jakéhokoli tvaru se obvykle držely ve svazcích obsahujících pět smrtelných projektilů,které se v rychlé kadenci daly házet z jakéhokoliv postoje,v každém osvětlení a na různé vzdálenosti.způsoby,jakým se šuriken házely, byly systemizovány do plnoprávného samostatného bojového umění (šurikendžucu).šuriken mohl být také vykován do tvaru hvězdice s řadou ostrých špicí vybíhajících z jejího středu.Tyto hvězdice,které byly také zvány šaken, se obvykle házely rukou s pohybem zápěstí,který jim dal v jejich pohybu rotaci kolem jejich středu-protivníkem byly často zpozorovány,až když bylo pozdě.