Japan

odkazy

tonfa

Je to dřevěný hranol s držadlem umístěným na jednom konci hranolu kolmo na jeho délku.Když je s ním točeno a krouženo velkou rychlostí,může tento zdánlivě neškodný nástroj zarazit nebo odklonit úder a poté ho okázale vrátit.